Galimybės sustabdyti nuostolių strategiją, Account Options


galimybės sustabdyti nuostolių strategiją

Ginčo esmė Ieškovai su atsakove suderino ir pasirašė investavimo strategijas, pagal kurias atsakovė pasiūlė ieškovams investuoti jų turimas lėšas į GILD investicinio fondo toliau — ir Fondas vienetus. Ieškovai yra neprofesionalūs investuotojai, o atsakovės darbuotojai, prieš suteikdami investavimo rekomendacijas dėl GILD investicinio fondo vienetų įsigijimo, tinkamai neįvertino informacijos apie ieškovų finansinę padėtį, žinias ir patirtį investavimo srityje bei investavimo tikslus ar vertino ją netinkamai ir be pagrindo bei pažeisdami teisės aktų nuostatas aplaidžiai teikė ieškovams rekomendacijas; neteisėtais veiksmais nulėmė ieškovų apsisprendimą investuoti į jiems netinkamas per daug rizikingas finansines priemones, t.

GILD investicinio fondo vienetus.

Kubilius, Bruton ir Dzurinda.

Atsakovė neatskleidė ieškovams su investavimu į GILD investicinio fondo vienetus susijusių rizikų; suteikė ieškovams investavimo rekomendaciją investuoti į GILD investicinio fondo vienetus ir ieškovų vardu juos nupirko žinodama, kad ši finansinė priemonė pagal savo riziką yra netinkama ieškovams.

Ieškovai, žinodami, kad GILD investicinio fondo valdytojas turi teisę priimti sprendimą ir sustabdyti fondo vienetų išpirkimą, o fondo vienetai gali būti nurašyti, niekada nebūtų investavę į Fondo vienetus.

Be to, atsakovė neatskleidė ieškovams informacijos apie interesų konfliktą. Atsakovė pažeidė teisės aktuose nustatytus finansų tarpininkų veiklai taikomus reikalavimus. Dėl tokių atsakovės padarytų pažeidimų ieškovai prarado į Fondą investuotas lėšas, todėl atsakovė privalo atlyginti jų patirtus nuostolius.

Pirmosios ir galimybės sustabdyti nuostolių strategiją instancijos teismų procesinių sprendimų esmė Taip pat šalys pasirašė Investavimo strategiją prie šios sutarties, pagal kurią ieškovo R.

Ieškovas R. Investicijų paskirstymo planą dėl lėšų investavimo į mažos ir vidutinės investicijų priemones ir ieškovas įsigijo GILD investicinio fondo vienetų už Eur kainą į vertybinių popierių sąskaitą įskaityta m.

Iki m. Vėliau šis terminas buvo pratęstas. Fondo vienetus.

Navigation:

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintose Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklėse toliau — Taisyklėso m.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. Tokia informacija privalo būti suteikta pakankamai iš anksto.

No Any additional feedback? Feedback will be sent to Microsoft: By pressing the submit button, your feedback will be used to improve Microsoft products and services.

FPRĮ 22 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad finansų maklerio įmonė privalo pateikti galimybės sustabdyti nuostolių strategiją apie finansines priemones ir siūlomą investavimo strategiją, įskaitant konsultacijas ir įspėjimą apie riziką, kuri būdinga tam tikroms investavimo strategijoms arba investicijoms į tam tikras finansines priemones. Apie tokią riziką neužsiminta ir kituose ieškovams pateiktuose dokumentuose R. Į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovams buvo paaiškinta apie galimą siekiamų įsigyti GILD investicinio fondo vienetų išpirkimo sustabdymą arba nutraukimą.

Be to, atsakovė, teigdama, kad, pagal Patikėjimo sutartį, sudarytą su R. Nagrinėjamu atveju su ieškovu R. Pažymėtina, kad minėtoje nutartyje teismas atsižvelgė tiek į Fondo investicinės grąžos spartų mažėjimą, tiek į tai, kad pats Fondo valdytojas m. Taigi, atsakovė savo argumentų negali grįsti tuo, kad nežinojo apie jokius Fondo likvidumo riziką indikuojančius požymius ir negalėjo tokios informacijos atskleisti klientams, kurie galėtų nuspręsti dėl investicijos į šį fondą R.

Jei priemonės, kurių finansų maklerio įmonė ėmėsi vadovaudamasi šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, yra nepakankamos, kad užtikrintų žalos klientų interesams prevenciją, finansų maklerio įmonė, prieš pradėdama teikti investicines ir arba papildomas paslaugas, turi aiškiai atskleisti klientui interesų konflikto turinį ir šaltinį.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų m. Investicinė paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl investicinės paslaugos teikimo esant interesų konfliktui. Teismas sprendė, kad atsakovė buvo suinteresuota išplatinti kuo daugiau ir didesnės vertės GILD investicinio fondo vienetų, kad gautų didesnį atlyginimą mokestįt.

Atsakovė neneigia aplinkybės, kad ji ieškovams neatskleidė informacijos apie egzistavusį interesų konfliktą. Taigi, ieškovams neatskleisdama informacijos apie egzistavusį interesų konfliktą, atsakovė pažeidė FPRĮ 21 straipsnio 2 dalį, pareigą veikti sąžiningai, teisingai, profesionaliai ir geriausiomis klientui sąlygomis.

galimybės sustabdyti nuostolių strategiją

Atsakovui tenka pareiga įrodyti priešingai. Kasacinis teismas pripažino tinkama apeliacinės instancijos teismo išvadą, kuris, įvertinęs bylai reikšmingas aplinkybes kad ieškovo tikslas buvo taupymas, o ne pelno gavimas, ieškovas pageidavo, kad santaupos būtų apdraustos, ieškovas siekė investuoti sąlyginai trumpą iki 3 metų laikotarpį tik į mažos ir vidutinės rizikos investicijas nuo 8 proc.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė žinojo, jog žymus investicijų nuvertėjimas ieškovui R. Atsakovė neneigia ieškovo nurodomos aplinkybės, kad su juo susisiekė banko darbuotoja ir pasiūlė investuoti turimas lėšas.

Jis m. Be to, jis m. Teismo posėdžio metu ieškovas I. Ieškovai teigia, kad jiems nebuvo priimtina rizika prarasti investuotas lėšas; į GILD investicinio fondo vienetus investuoti jie nusprendė tik todėl, kad manė, jog tai yra saugi investicija.

Informacija klientams, apsidraudusiems investiciniu gyvybės draudimu Paprastai lėšos, kurių gali netrukus prireikti ir kuriomis asmuo negali rizikuoti, neturėtų būti investuojamos į rizikingą turtą pvz. Istoriniai duomenys rodo, kad po nuosmukių anksčiau ar vėliau finansų rinkos normalizuojasi. Sumažėjus investicijų vertei šiuo laikotarpiu, reikėtų vengti neracionalių, emocijomis pagrįstų žingsnių, o sprendimus priimti atsakingai ir apgalvotai. Parengėme atsakymus į klausimus, dažniausiai kylančius klientams, kaupiantiems pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis.

Kad investavimas į Fondo vienetus ieškovams buvo pristatytas kaip saugi investavimo kryptis, patvirtino ir kaip liudytojas apklaustas atsakovės darbuotojas M.

Teismas padarė išvadą, kad labiau tikėtina, jog, žinodami informaciją apie galimybę sustabdyti ar nutraukti Fondo vienetų išpirkimą, GILD investicinio fondo rizikingumą, taip pat informaciją apie egzistuojantį interesų konfliktą aplinkybę, kad atsakovė gauna piniginį atlygį iš Fondo už jo vienetų platinimąieškovai nebūtų sutikę investuoti į šio fondo vienetus. Teismas pažymėjo, kad šis dokumentas atspindi investavimo duomenis tik po sutarčių su atsakove sudarymo, t.

Byloje nėra duomenų apie ieškovų savarankiško investavimo patirtį, iš kurių būtų galima spręsti apie jo rizikingumą saugumą.

Be to, šiuo atveju pripažintinas reikšmingu ieškovų argumentas, jog, turėdami pakankamos patirties investavimo srityje, jie apskritai nebūtų kreipęsi į atsakovę. Taigi, sprendžiant dėl priežastinio ryšio, remtis aplinkybėmis, atsiradusiomis po sutarčių sudarymo, investicinių vienetų įsigijimo, ir juolab po sužinojimo apie žalos atsiradimą, nėra pagrindo.

Archyvo paieškos rezultatai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas m. Atitinkamai vertinant, ar žala kilo padidėjo dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų neveikimosvarbus jo elgesys iki žalos atsiradimo sužinojimo, kad ji neišvengiamai kilso ne paskesni jo veiksmai.

Kiekvienas investuotojas siekia maksimaliai gero rezultato net ir neperžengiant prisiimto rizikos lygio ribų, todėl investuojant reikšminga informacija, leidžianti įvertinti kiekvienos į portfelį patenkančios finansinės priemonės rizikas, jų galimą įtaką investicinio portfelio vertės svyravimui.

Turėdamas visą reikšmingą informaciją apie siūlomas priemones, klientas gali priimti pagrįstą sprendimą, ar įtraukti tam tikrą investicinę priemonę į portfelį. Teismas nurodė, kad atsakovės atsakomybė mažintina 50 proc. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau — CK 6. Kolegija pažymėjo, kad investavimo priemonėms būdinga rizika turi būti atskleista aiškiai ir nedviprasmiškai.

galimybės sustabdyti nuostolių strategiją

Kolegija nurodė, kad m. Šių sutarčių turinys labai panašus, o esminis skirtumas tas, kad pagal pirmąją sutartį bankas kliento perduotą investuojamą turtą valdo patikėjimo teise ir turi teisę sudaryti sandorius dėl investuojamo turto be išankstinio kliento pritarimo Patikėjimo sutarties Bendrosios dalies 3.

Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas R. Tokių aplinkybių atsakovė neginčija ir apeliaciniame skunde. Be to, kolegija pažymėjo, kad FPRĮ nuostatose nėra nurodyta išimčių, kurios atleistų atsakovę nuo pareigos atskleisti klientui investavimo rizikas tais atvejais, kai neprofesionaliojo investuotojo investicijų portfelis valdomas patikėjimo pagrindais.

  1. Dvejetainio pasirinkimo pradžia
  2. Iš esmės keičiama Covid valdymo strategija - DELFI TV
  3. V 1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Sigito Gurevičiaus kolegijos pirmininkas ir pranešėjas ir Donato Šerno, 2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K.
  4. Dvejetainiai nadex parinkčių signalai
  5. Kaip teisingai nusipirkti dvejetainį variantą - Dvejetainiai prekybos signalai Kokios yra geriausios Forex strategijos?

Atsakovė neneigė šios ieškovo nurodytos aplinkybės, kad po nesėkmingų investicijų dalį savo lėšų R. Ieškovas I. Atsakovė nepaneigė, kad ir ieškovas R. Pirmosios instancijos teismo posėdyje kaip liudytojas apklaustas atsakovės darbuotojas M. Bankas nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų šią teismo išvadą.

Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje įrodytas priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovės veiksmų ir ieškovams kilusios žalos. Šiuo atveju ieškovai Konsultavimo ir kitas sutartis, kurių pagrindu atsakovė jiems teikė investicines bei papildomas paslaugas, sudarė kaip fiziniai asmenys, investuojantys savo asmenines lėšas, o ne kaip verslo subjektai, sudarantys sandorius, susijusius su jų kaip verslininkų vykdoma veikla. Kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovams 6 proc.

Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai Kasacinis skundas grindžiamas galimybės sustabdyti nuostolių strategiją argumentais: Teismai, konstatuodami, galimybės sustabdyti nuostolių strategiją bankas neva neatskleidė su investavimu į Fondo vienetus susijusios rizikos, visiškai nevertino, kokiu pagrindu — konsultavimo ar patikėjimo — buvo valdomi klientų investiciniai portfeliai, ir pagal tai galimybės sustabdyti nuostolių strategiją pareigos atskleisti informaciją turinio.

Ieškovo R. Taigi bankas neturėjo informavimo pareigos šiam klientui atskleisti su investavimu į finansines priemones susijusią riziką. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino tą faktą, kad bankas informavo ieškovą R. Tai, kad bankas, išimtinai veikdamas gera valia ir bendradarbiaudamas su klientu, informavo ieškovą R. Nagrinėjamu atveju bankas, valdydamas ieškovo R. Teismų sprendimai ir esmės yra grindžiami tuo, jog bankas atskirai nenurodė rizikos, kad Fondo valdytojas turi teisę sustabdyti arba apskritai nutraukti Fondo vienetų išpirkimą ir kad Fondo vienetai gali būti nurašyti.

Tai, kad investicinis fondas gali susidurti su likvidumo problemomis, dėl kurių prekyba fondo vienetais gali būti sustabdyta ar nutraukta, nėra jokia specifinė rizika, kurią finansų tarpininkas turi atskleisti klientams. Tiek FPRĮ, tiek MiFID aiškiai nurodo, jog turi būti atskleidžiama rizika, kuri būdinga tam tikroms investavimo strategijoms arba investicijoms į tam tikras finansines priemones. Nurodyta informacija nėra būdinga tik tam tikroms investavimo priemonėms — ji yra bendro pobūdžio ir turėtų būti laikoma savaime suprantama visiems investuotojams, net ir neprofesionaliems.

Be to, tuo metu, kai buvo įsigyjami Fondo vienetai, jokie Fondo likvidumo riziką indikuojantys požymiai neegzistavo, jų nenustatė ir Fondo veiklą prižiūrėjusi Estijos vertybinių popierių rinkų priežiūros institucija, todėl bankas negalėjo klientams atskleisti to, kas objektyviai neegzistavo.

„MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS MICROSOFT AZURE INFORMATION PROTECTION

FPRĮ 13 straipsnio 2 dalis numato, jog finansų maklerio įmonė privalo įgyvendinti ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, kad užkirstų kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jos klientų interesus.

Remiantis FPRĮ 21 straipsnio 2 dalimi, jeigu priemonės, kurių finansų maklerio įmonė ėmėsi vadovaudamasi šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, yra nepakankamos, kad užtikrintų žalos klientų interesams prevenciją, finansų maklerio įmonė, prieš pradėdama teikti investicines ir arba papildomas paslaugas, turi galimybės sustabdyti nuostolių strategiją atskleisti klientui interesų konflikto turinį ir šaltinį. Tokios pat nuostatos įtvirtintos ir MiFID. Kitaip tariant, finansų tarpininkas turi pareigą atskleisti interesų konfliktą tik tuo atveju, jeigu nesiima veiksmingų organizacinių ir administracinių prevencinių priemonių, kad užkirstų žalos atsiradimą klientų interesams.

Akivaizdu, jog faktą, jog galimybės sustabdyti nuostolių strategiją tarpininkas nesiima minėtų priemonių, turėtų konstatuoti kompetentinga priežiūros institucija. Tačiau Lietuvos bankas, kaip tokia institucija, niekada nėra nustatęs, jog bankas ieškovų ar bet kokių kitų investuotojų atžvilgiu nesilaikė FPRĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos, susijusios su veiksmingų organizacinių ir administracinių prevencinių priemonių taikymu.

Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti FPRĮ 21 straipsnio 2 dalį, kuri nustato finansų maklerio įmonei pareigą atskleisti klientui interesų konfliktą.

Kitų ieškovų atveju informacijos apie interesų konfliktą nenurodydamas galimybės sustabdyti nuostolių strategiją jokios įtakos jų sprendimui įsigyti Fondo vienetus. Prekybos dvejetainiais opcionais rizika to, tokia informacija apie interesų konfliktą yra savaime suprantama.

Akivaizdu, kad finansų tarpininkas, platindamas finansines priemones, gauna už tai atlygį kaip ir bet koks kitas tarpininkas, vykdantis tokio pobūdžio veiklą.

Dvejetainiai brokeriai be užstato

Teismas nepagrįstai bankui perkėlė priežastinio ryšio įrodinėjimo naštą. Civilinė atsakomybė taikoma tik jei ieškovas įrodo, kad tarp neteisėtų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys, išskyrus atvejus, kai priežastinis ryšys yra preziumuojamas.

Tačiau nei FPRĮ, nei MiFID ne tuo metu galioję, nei dabar galiojantys nenustato, kad finansinių paslaugų teikimo santykiuose kokiu nors atveju būtų preziumuojamas priežastinis ryšys. Teismas, spręsdamas, kad bankui tenka pareiga paneigti priežastinį ryšį, įrodant, kad ieškovai būtų sutikę investuoti į Fondo vienetus, net jeigu ir būtų žinoję galimybės sustabdyti nuostolių strategiją reikšmingą informaciją dėl Fondo vienetų išpirkimo sustabdymo ir nutraukimo, taip pat dėl interesų konflikto.

Kaip minėta, tai, kad prekyba Fondo vienetais gali būti sustabdyta arba nutraukta, yra savaime suprantama informacija, kuri neturi būti atskirai nurodyta, o ieškovo R. Tačiau net jeigu ši informacija ir būtų išskirta, tai nebūtų turėję jokios įtakos ieškovų I.

Šį klientų sprendimą lėmė Fondo valdytojo skelbti sėkmingi Fondo veiklos retrospektyviniai rodikliai ir jais remiantis prognozuojama investicinė grąža. Be to, tai, kad bankas neatskleidė klientams rizikos, kad Fondo vienetų prekyba gali būti sustabdyta ar nutraukta, nėra niekaip susiję su tuo, jog ieškovai patyrė nuostolių, t. Priežastinis ryšys neegzistuoja ir dėl kitos apeliacinės instancijos teismo nurodytos aplinkybės, susijusios su interesų konfliktu.

Tai, kad bankas pagal platinimo sutartis, sudarytas su Fondo valdytoju, gaudavo komisinius, yra visiškai nesusiję su Fondo likvidumo problemomis, dėl kurių prekyba Fondo vienetais buvo sustabdyta, o vėliau ir nutraukta. Kaip minėta, ieškovų I. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Teismai bylą išnagrinėjo nenukrypdami nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų analogiškose civilinėse bylose. FPRĮ nuostatose nebuvo įtvirtinta išimčių, kurios atleistų banką nuo pareigos atskleisti klientui investavimo rizikas tais atvejais, kai neprofesionaliojo investuotojo investicijų portfelis valdomas patikėjimo pagrindais: pareiga neprofesionaliajam investuotojui atskleisti su investavimu susijusią riziką, vadovaujantis FPRĮ, taikoma visais investicinių paslaugų teikimo atvejais.

Byloje taip pat nustatyta, kad konkrečių vertybinių popierių įtraukimas į konsultacijų arba patikėjimo pagrindais valdomą investicijų portfelį, kai klientas su banku būdavo sudaręs tiek investicijų portfelio valdymo konsultavimo, tiek ir patikėjimo pagrindais sutartis, priklausydavo tik nuo paties banko pasirinkimo.

1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS

Taigi bankui vienašališkai pasirinkus, prie kurio investicijų portfelio turėtų būti priskiriami R. Tai, kad apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis byloje surinktais įrodymais, pagrįstai nustatė esant priežastinį ryšį, o banko argumentai nesudaro pagrindo spręsti, jog priežastinio ryšio nėra, nereiškia, kad priežastinio ryšio įrodinėjimo pareiga buvo perkelta bankui.

Pažymėtina, kad, spręsdami dėl priežastinio ryšio, tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika analogiškose civilinėse bylose. Bankas neįrodinėjo, ar buvo įgyvendinęs veiksmingas organizacines ir administracines priemones, kad užkirstų kelią interesų konfliktams. Bankas nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų ir apsiribojo vien tik interesų konflikto neigimu.

Taigi, bankas kasaciniame skunde remiasi naujomis ir iki šiol nenagrinėtomis aplinkybėmis. Banko kaltės nepaneigia aplinkybė, kad jis neva negalėjo numatyti, jog Fondo vienetų išpirkimas bus nutrauktas ir Fondas bus išregistruotas, nes banko kaltė susijusi su jo pareigos pateikti informaciją apie galimą fondo bankroto riziką bei turimą interesų konfliktą pažeidimu, o ne su tikimybės, ar ir kada anksčiau nurodyta Fondo nemokumo rizika materializuosis, nurodymu.

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 96Dėl finansų maklerio informacijos atskleidimo pareigos FPRĮ 22 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad finansų maklerio įmonė, prieš pradėdama teikti klientui investicines paslaugas, kurios apima investavimo rekomendacijų teikimą ir arba finansinių priemonių portfelio valdymą, privalo surinkti informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, finansinę padėtį, tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis.

Tik surinkusi ir įvertinusi pirmiau nurodytą informaciją, finansų maklerio įmonė turi rekomenduoti klientui ar potencialiam klientui konkrečias investicines paslaugas ir finansines priemones, kurios geriausiai atitiktų kliento interesus. Profesionalo veiksmų neteisėtumas gali pasireikšti nepakankamai atidžiu, nepakankamai rūpestingu profesinių pareigų atlikimu žr.

Šis aspektas neprofesionaliajam investuotojui turi būti atskleistas aiškiai, išsamiai ir suprantamai. Tinkamos informacijos atskleidimo pareigos įvykdymas yra vienas iš instrumentų, saugančių investuotoją nuo netinkamų galimybės sustabdyti nuostolių strategiją pasirinkimo ir galimų nuostolių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Kubilius, Bruton ir Dzurinda. Klausimai Vokietijai apie ES strategiją Rusijos atžvilgiu

Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad vien apibendrintas rizikos nurodymas, nesant aiškaus paaiškinimo dėl ieškovų siekiamų įsigyti GILD investicinio fondo vienetų išpirkimo sustabdymo arba nutraukimo galimybės, neatitinka reikalavimo atskleisti neprofesionaliajam investuotojui informaciją nedviprasmiškai, išsamiai ir suprantamai.

Pagal FPRĮ 22 straipsnio 4 dalies 2 punktą finansų maklerio įmonė privalo pateikti informaciją apie finansines priemones ir siūlomą investavimo strategiją, įskaitant konsultacijas ir įspėjimą apie riziką, kuri būdinga tam tikroms investavimo strategijoms arba investicijoms į tam tikras finansines priemones.

Pagal Patikėjimo sutarties Bendrosios dalies 3.

galimybės sustabdyti nuostolių strategiją

Patikėjimo sutarties Bendrosios dalies 4. Patikėjimo sutarties Specialiosios dalies 3 punkte nustatyta, kad klientas patvirtina, jog iki sutarties pasirašymo galimybės sustabdyti nuostolių strategiją žodžiu supažindino ir informavo jį apie galimą su investicijų portfelio valdymu susijusią riziką, nurodytą sutarties Bendrojoje dalyje, ir, pasirašydamas sutartį, klientas įsipareigoja prisiimti šią riziką.

Teisėjų kolegija pritaria teismų išvadai, kad FPRĮ nėra nustatyta išimčių, kurios atleistų atsakovę nuo pareigos atskleisti klientui investavimo rizikas tais atvejais, kai neprofesionaliojo investuotojo investicijų portfelis valdomas patikėjimo pagrindais, ir kad šiuo atveju atsakovė pažeidė FPRĮ 22 straipsnio 3 dalį, 4 dalies galimybės sustabdyti nuostolių strategiją punktą.