Dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių


dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių fyers opcionų prekyba

Dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl skirtumų platinimo Lietuvoje ribojimo apraše toliau — Aprašas nustatytas dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl skirtumų bolonija dirba namuose apribojimų pobūdis ir jų taikymo tvarka. Apraše vartojamos sąvokos: 2.

dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių kick token binance

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymeLietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymeLietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Draudžiama reklamuoti, platinti ir arba parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius angl. Dvinariu pasirinkimo sandoriu, kuriam taikomos Aprašo 4 punkto nuostatos, laikoma išvestinė finansinė priemonė, neatsižvelgiant į tai, ar ja prekiaujama prekybos vietoje, atitinkanti šias sąlygas: 5.

dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių imones akciju pirkimas

Aprašo 4 punkto nuostatos netaikomos: 6. Draudžiama dalyvauti veikloje, kai nesilaikoma Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų arba siekiama jų nesilaikyti.

dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių m p 10 akcijų pasirinkimo sandoriai

Draudžiama reklamuoti, platinti ir arba parduoti finansinius susitarimus dėl skirtumų neprofesionaliesiems klientams, išskyrus atvejus, kai finansinius susitarimų dėl skirtumų platintojas užtikrina, kad tenkinamos visos šios sąlygos: 8. Draudžiama dalyvauti veikloje, kai nesilaikoma Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų arba siekiama jų nesilaikyti.

dolerių bendrųjų akcijų pasirinkimo sandorių kaip pranešti apie nekvalifikuotų akcijų pasirinkimo sandorių pardavimą